חברות וחברים שלנו, יצאנו לחופשה, לחגים, לחשיבה ושיפורים- אוהבים אתכם